Search Results - equadent

MOP JEDNORAZOWY

Urządzenie do bezdotykowej dezynfekcji rąk które można używać z płynem lub żelem dezynfekcyjnym. Pojemność zbiornika 1000 ml ! Dystrybucja w ramach platformy PTS: Equadent

Read more...

Sterylizator (Dezynfektor) promieniami UV-C (duża otwierana komora)

Za pomocą dezynfektora możesz dezynfekować przedmioty wykorzystywane w gabinecie takie jak maseczki, drobne narzędzia przed autoklawowaniem, wyciski przed oddaniem ich do laboratorium ale również przedmioty codziennego użytku tj.: telefon, klucze, portfel, itd. Czas dezynfekcji 30-45 minut. Dystrybucja w ramach platformy PTS: Equadent

Read more...